Projektet

Formidling af historie i Esbjergs bymidte

Formidling af historie i Esbjergs bymidte

Projektet er en del af byfornyelsesprogrammet ”Havnenært byområde i Esbjerg”. Formålet med projektet er at udbrede kendskab til bydelens lokalhistorie og de arrangementer der foregår i byen.
 
Projektet udføres af Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Målet er at historiske informationer, fx gamle fotografier, formidles i byrummet til forbipasserende i byfornyelsesområdet. De historiske informationer præsenteres på de steder, de er tilknyttet, således at sammenhængen mellem informationerne og gademiljøet bliver størst muligt.