1875 | Købmandsgård og bank

1875 | Købmandsgård og bank

Esbjerg var i sine helt unge år kendetegnet ved mange huse i den såkaldte ”stationsby-arkitektur”. Begrebet har måske en nedværdigende tone over sig, men det dækker meget præcist over huse, ”man” kunne bygge uden risiko for, at de drattede sammen om ørerne på beboerne. Noget anderledes forholdt det sig med etagehuse – der skulle bygmesteren kunne noget om bærende konstruktioner. Og Jerne Sogneråd, som Esbjerg voksede op i, havde fra begyndelsen ingen bygningssagkyndige til at godkende bygningstegninger og/eller kontrollere nybygningerne.

I midten af 1870rne havde Esbjerg derfor kun tre fleretages huse: To hoteller (Hotel Spangsberg og Hotel Esbjerg (lå dengang i den nuværende Exnersgade (dengang Jernbanevej)) og så Kongensgade 70.

Kongensgade 70 er opført i 1874-1875 af købmand C. M. Christensen fra Nørre Nebel. Som så mange andre var han blevet lokket til nybyggersamfundet Esbjerg, hvor man talte om, ”mulighederne var så meget bedre”. Købmandsgårde hørte måske ikke den nye by til – det var noget, man havde i gamle byer som Ribe og Varde, men når nu ens forretning ligefrem hed C. M. Christensen & Co., kunne det vel nok bære et hus i flere etager. Det var vel i Esbjerg, fremtiden lå, og ikke i Nr. Nebel. Også selv om der ikke var ret meget by eller nogen stor befolkning – men de skulle bruge kolonialvarer, så C. M. Christensen koncentrerede sig om kolonial en gros. Han lejede også butikker ud. I ejendommen havde købmand P. A. Pallesen forretning, og der var også en manufakturforretning, som vi ikke ved så meget om.

Når man på denne tid kiggede ud ad vinduerne i Kongensgade 70, spærrede ingen bygninger for udsigten. Der var bare marker, marker og marker – helt ud til Boldesager og Jerne. Det kig havde man nogle få år endnu.

C. M. Christensen ejede dog kun Kongensgade 70 til 1877. Så solgte han den til købmand P. A. Pallesen. I de følgende år havde den forskellige ejere, indtil den i 1902 blev overtaget af firmaet (kolonial en gros) Faarup & Sønderby, og de tilføjede ikke blot 1½ etage med Esbjergs store arkitekt C. H. Clausen som ansvarlig for formgivningen og gav forhuset sin nuværende udformning, men byggede også kontor og lager i gården.

Grosserer Niels Chr. Sønderby boede en årrække i ejendommen, og han fik i juli 1909 en søn ved navn Knud. Det var forfatteren Knud Sønderby, som bl.a. skrev romanen En kvinde er overflødig. Den bygger bl.a. på hans barndomsoplevelser i Kongensgade 70, hvor moderen fra karnappens vinduer stod og kiggede ud på det pulserende liv i Kongensgade, mens mand og børn var optaget af deres eget. Hun følte sig – overflødig.

Grosserer Niels Chr. Sønderby døde i 1917, og ejendommen blev solgt. Den nye ejer var den nystiftede Esbjerg Bank, der begynder sin virksomhed på 1. sal! En af de nye indflyttere blev på en måde også forfatter. Indflytteren var sagfører Hannes Hvedstrup – ikke et navn, han var født med – det var nemlig Hansen – men da der allerede var en sagfører E. Hansen i Esbjerg, da Hvedstrup kom til Esbjerg i 1895, valgte han at tage efternavn efter sin fødeby på Sjælland. Ved siden af sit hovederhverv var han også forfatter - i 1926 udgav han en bog med titlen Strejftog over Slægt og Samtid. Oplaget var dog kun på 200 sider, så bogen kom ikke til at stå i hvert eneste Esbjerg-hjem. Man kan dog møde hans ”forfatterskab” i byens offentlige run, for han elskede at skrive på vers. Han har således skrevet verset på mindestenen for læge O. Bruun, som står i Byparken i dag, og han stod også bag inskriptionen på soklen til Elna Borchs skulptur og solur i Byparken Solveig – ”tæller kun de lyse timer”. I november 1916 var han drivkraften bag oprettelsen af Esbjerg Bank, og det var også ham, der i 1925 bestilte den lokale kunstner Oskar Jørgensen til at male de fem kalkmalerier, der prydede bankens lokaler og stadig er bevaret i Vestjysk Bank, som nu har lokaler i bygningen.

Titlerne på dem er:

  • Pløjning af jorden
  • Kutterne sejler på fiskeri
  • Lastning af Englandsbådene ved Frankrigskajen
  • Kutterværft
  • Maskinhal

 

Frescoteknikken, Oskar Jørgensen anvendte, havde han lært i Italien, for som god håndværker havde han naturligvis været på valsen – og kun 23 år gammel kom han så hjem og lavede malerierne.

Esbjerg Bank satte sit præg på Kongensgade 70 i mange år. I 1986 udvidede den i stueetagen ved at overtage Hartvig Nielsens Boghandel – en af de kendte Esbjerg-boghandlere. I 1991 fusionerede den med Varde Bank, som kort efter mødte sin egen, hårde skæbne. I dag holder FOF og Vestjysk Bank til i ejendommen.

Links:

Hvem boede hvor i Kongensgade 70 i 1899?

 

Freskomalerier i Kongensgade 70