1944 | Et tårn forsvandt

1944 | Et tårn forsvandt

Hjørneejendommen Kongensgade 65 er opført i 1896 af trikotagehandler H. P. Larsen efter tegninger af arkitekt J. Lund Christensen. Byggeriet var tidstypisk med et tårn til at samle bygningen om hjørnet. I 1910 overtog boghandler Engers Hansen ejendommen, hvor han havde indrettet sin boghandlerforretning.

Efter likvideringen af Kaj Munk i januar 1944 valgte Engers Hansen at udstille digterens yndlingsblomster i forretningens vindue. I februar 1944 fik Esbjerg besøg af den såkaldte Peter-gruppe, der udførte gengældelsesaktioner for den tyske besættelsesmagt. Den 28. februar havde gruppen under ledelse af Peter Schwerdt fået til opgave at udførte to såkaldte schalburgtager mod mål i Esbjerg. På listen stod Palads Hotel i Skolegade og Engers Hansens Boghandel i Kongensgade. Først placeredes bomben i boghandlen. Senere på aftenen anbragtes en bombe ved hotellet. Skaderne i Engers Hansens Boghandel løb op i 90.000 kroner. Man måtte efterfølgende afstive bygningen, så den ikke faldt sammen. Ejendommen var oprindeligt opført med tårn, men det blev fjernet efter schalburgtagen, da man frygtede, at væggene ikke kunne bære det.

Engers Hansen blev født på Fanø den 20. maj 1879, hvor faderen drev en boghandel på Hovedgaden i Nordby. Den 7. august 1903 overtog han Chr. L. Grottrups boghandel i Kongensgade 65. Boghandlen var oprettet af Johs. Ejerstedt den 18. november 1896, men blev overtaget af Gottrup i 1889. Engers Hansen gav 2.000 kr. i afståelse og 900 kr. i årlig leje. Omsætningen var på det tidspunkt 22.000 kr. I 1910 købte han hjørneejendommen for 77.000 kr., mens Jyllandsgade 19 blev købt for 42.000 kr. i 1922. Her havde Engers Hansens Bogbinderi og Akcidenstrykkeri hjemme. Ved Engers Hansens død i 1949 blev forretningen drevet videre af enken Juliane. Da hun døde i 1958 blev forretningen solgt til direktør Gregers Kirk med overtagelse pr. 1. januar 1959. Boghandler Knud Brinch-Fischer blev ansat som daglig leder, og boghandlen blev omdannet til et aktieselskab. I 1972 overtog Brinch-Fischer ejerskabet af boghandlen, som han efterfølgende flytter til Kongensgade 89, hvor han tidligere havde haft en delikatesseforretning. Boghandlen nåede således i 1971 at fejre 75 års jubilæum i Kongensgade 65. I oktober 1976 holdt Engers Hansens boghandel ophørsudsalg i Kongensgade 89. Senere flyttede legetøjsforretningen Da Capo ind i Kongensgade 65.

Fotograf Gustav Bjerknæs var født i Skien i Norge i 1877, hvor faderen var fotograf. Bjerknæs kom til Esbjerg i 1904, hvor han overtog Henrik Ejlert Steffensen atelier i Kongensgade 65. De følgende år oparbejdede han en forretning, der blev velkendt i byen. Det var f.eks. fotograf Bjerknæs, der fotograferede de lokale byrådsmedlemmers officielle portrætter. Han var også selv politisk interesseret. Allerede fra 1904 var han at finde i den socialdemokratiske partiorganisation. Han sad også i Esbjerg byråd i flere omgange. Ca. 1954 afstod han sin forretning og flyttede ind i jubilæumsstiftelsen, hvor han døde i november 1962.

Links:

Læs Gustav Bjerknæs’ erindringer