1944 | En bygning forsvandt

1944 | En bygning forsvandt

1. september 1909 overtog Th. Vestergaard Peter Knaks manufakturhandel i Kongensgade 51.

Thomas Vestergaard blev født i Fjelstrup ved Haderslev den 5. september 1884. Han blev udlært i Haderslev og blev i 1909 ansat som bestyrer af Peter Knaks filial i Kongensgade 51 i Esbjerg.

Han overtog forretningen i 1913, hvorefter den skiftede navn til Th. Vestergaard.

Privat var han med i Indre Mission, hvor han var særdeles aktiv i midnatsmissionen, der blev etableret i 1925. Midnatsmissionen havde lokale i Borgergade, hvorfra medlemmerne gik ud om natten for at tale med berusede folk. Kvindelige medlemmer af Midnatsmissionen blev sendt ind på værtshusene, da selv de mest fordrukne havde ridderlighed over for kvinden. De mandlige medlemmer af Midnatsmissionen gik derimod på gaderne og talte med folk, der var på vej ud på et skråplan, hvad enten det nu var drikkeri eller prostitution.

I 1939 blev Th. Vestergaard syg og trak sig lidt tilbage og en sønnen Thage Vestergaard overtog den daglige drift af forretningen. Thomas Vestergaard dør i 1951. På det tidspunkt er den anden søn Knud gået sammen med Thage, og de har overtaget forretningen.

Den 13. november 1944 var Peter-gruppen atter på besøg i Esbjerg. Ikke mindre end fire bombeeksplosioner og to clearingmord fandt sted denne dag. Bombeattentaterne var rettet mod følgende tre ejendomme: Kongensgade 38, hvor der var to butikker i stueetagen, og hvor Esbjerg Bladet havde kontorer på første sal, og Flensborg-Lager på hjørnet af Kongensgade og Torvet samt manufakturhandler Th.Vestergaards forretning på hjørnet af Kongensgade og Kirkegade. Hos sidstnævnte udbrød der brand, der lagde hele bygningen i ruiner. Hvad der skete den 13. november 1944 har også fået betegnelsen Den mørkeste nat i Esbjergs historie.

Læge Poul Carstensen blev skudt ned ved sin garage ved 23-tiden om aftenen og døde næste dags morgen af sine sår. Redaktør L. V. Jensen, Esbjerg Bladet, blev skudt i indgangen til sin bopæl Kongensgade 1 samme aften og døde den 16. november. Mordene udløste desperate protesthandlinger fra Esbjergs befolkning, en ny altomfattende folkestrejke, der fra tysk side besvaredes med udgangsforbud, lukning for vand, gas og elektricitet og terrorhandlinger, som fra modstandsbevægelsens side blev besvaret med natlige sabotageaktioner.

Th. Vestergaard flyttede efterfølgende sin manufakturhandel til tæppelageret i Axelborgs kælder, hvor biografen Det Ny Teater havde haft hjemme. Her lå den i godt fem år. Herefter flyttede de til Kongensgade 67, hvor den eksisterede frem til juni 1972. I den nye bygning, der opførtes på hjørnegrunden, flyttede Schous Varehus ind.

Links:

Billedsløjfe fra schalburgtagen