1964 | Biograf og fotograf

1964 | Biograf og fotograf

Fra Esbjerg i 1890rne går historien, at huse stort set blev bygget om hvert femte år. Det er Kongensgade 53 et godt eksempel på. Her lå fra midten af 1880rne et hus i den typiske entages stationsbystil. Den rummede bl.a. en forretning.

Omkring 1920 måtte bygningen dog vige for en ny, stor bygning. Kongensgade 53 og Kirkegade 18-20 er opført i 1922 og navngivet Axelborg. Den er en efterligning af Axelborg i København, hvorefter navnet også stammer og er tegnet af arkitekt N. Chr. Nielsen for manufakturhandler Johannes Blok. Efter byggeriet havde bl.a. Dansk Beklædning og biografen Det Ny Teater hjemme på adressen. Udgangen fra biografen var til Kirkegade. Her malede den lokale malermester Niels Olesen to store reklamer for tobaksfirmaet C. W. Obel. Malerierne kan stadig ses. På 4. sal havde fotograf Peter Nissen atelier. For at komme til fotografen kunne man benytte sig af en af byens få elevatorer. En anden forretning i bygningen var Standard Møller, der flyttede ind i 1923. I 1978 fejrede forretningen 55 års jubilæum på adressen.

Efter Johannes Bloks død i 1929 blev Axelborg overtaget af datteren Benny, der var gift med skibsreder Ole Skou. I 1986 ønskede hun at afhænde ejendommen. Den blev købt af beboerne og omdannet til andelslejligheder. Prisen var otte millioner kr. for den 4.000 kvadratmeter store bygning med 24 lejemål.

Biografen Det ny Teater blev oprettet på adressen i 1917 og eksisterede frem til 1933, da lokalet blev skønnet for småt. Biografen var en overgang ejet af Esbjerg Arbejderhøjskole. Senere oprettede Th. Vestergaard en tæppeforretning i de tidligere biograflokaler. Da Th. Vestergaards manufakturhandel på modsatte side af gaden blev schalburgteret i 1944, blev hele forretningen flyttet til tæppelageret i kælderen. Her lå manufakturforretningen frem til 1949, da den flyttede til Kongensgade 67.

1. maj 1934 købte fotograf Peter Nissen Karen Stærmoses fotografiske forretning i Axelborg for 4.500 kr. betalt kontant. Atelieret lå i herskabelige lokaliteter på 4. etage. For at komme til atelieret kunne man benytte en elevator, hvilket var lidt af en sensation i datidens Esbjerg. Mange børn sneg sig ofte ind og ”prøvede” Peter Nissens elevator. Atelieret var så stort, at Peter Nissen og hustruen Minna bruge det til privatbolig. I 1943 købte parret en privatvilla, og forretningslokalerne blev udvidet til 230 kvadratmeter. Antallet af medarbejdere toppede i 1947, hvor personalet bestod af fem udlærte fotografer, en ekspedient og to elever. Der var et stort marked for fotografier i tiden efter befrielsen, hvor der var knaphed på mange varer. Under julefotograferingen i 1946 måtte man tage natten til hjælp for at overkomme de mange bestillinger. I 1970 blev fotograf Anker Olsen optaget som kompagnon. Ved Peter Nissens død i 1986 overtog Anker Olsen forretningen og drev den videre til 1994. I 1996 blev Peter Nissens negativer og protokoller afleveret til Esbjerg Byhistoriske Arkiv. 

 

Den 7. september 1923 oprettede købmand Georg Møller og hustru hatte- og broderiforretningen Standard i bygningen. Oprindeligt en beskeden forretningen med hatte til børn, unge og voksne damer samt broderier, damelingeri og babyudstyr. Forretningen blev løbende udvidet og i løbet af 1930rne specialiserede Georg Møller sig i kjoler og konfektion. Han sikrede sig også kontrakten til biografen Det ny Teater, der i 1952 blev lagt til det eksisterende butiksareal. Georg Møller døde i 1956, hvorefter hustruen Cathrine førte forretningen videre til sin død i 1967. Herefter overtog Fritz Simon driften af Standard Møller.

I september 1978 fejrede forretningen 55 års fødselsdag, men allerede i oktober 1978 åbnede BR Legetøj i Standard Møllers tidligere lokaler. Begejstringen blandt borgerne i byen var så stor, at kunderne måtte lukkes ind i hold de første dage efter åbningen.

 

 

 

 

 

 

Links:

Er du eller din familie blevet fotograferet hos Peter Nissen? Søg i databasen.

 

Malerier og interiør i Axelborg